Mis ajast me loobusime iseseisvast mõtlemisest?

On arvukalt inimesi, kes kahtlevad autoriteetides ja peavoolumeedias. Leidub neid, kes siiamaani kahtlevad 9/11 terrorirünnakutes, Holokaustis, ajaloos, rahandussüsteemis, haridussüsteemis, teaduses, meditsiinis (näiteks vaktsiinides ja ravimites),

kuidas vabaneda nohust

Kuidas vabaneda nohust… päriselt?

Mõned aastad tagasi, kui mu eluviis oli sarnane teiste lähedaste, sõprade või koolikaaslastega, kogesin ma igal hommikul suurt ummistust enda nina -ja kurgupiirkonnas. Päevasel ja

Eksimine ja avardumine

Tänu minevikus kogetud kannatustele ja nendest tärganud enesearmastusele tahan ma olla avatud ja vaba kõige suhtes. Mulle ei meeldi olla rangetes piirides ja või liigselt

Praegune tõde ehk kuldne kesktee

Mina näen kolme valikut, mis on seotud oma tõe järgi elamisega: ebakindlus ehk allasurumine, liigne enesekindlus ehk kinnisus, ja PRAEGUNE TÕDE, mis on kõige ausam ja südamelähadsem tee.

Teadlikkus ja vastutus

Siin maailmas ei ole olemas õiget ega vale. Eksisteerivad vaid valikud ja kogemused, mis on omavahel tugevas seoses. Universum ei mõista Sind hukka, seda ta